สมุดรายชื่อ

คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์Anthony Catto
Lecturer Anthony Catto
anthonyc
อาจารย์BAE SUNG
Lecturer Bae Sung
bae
อาจารย์CHRISTOPHER ANDREW FAGAN
Lecturer Christopherandrew Fagan
christophera christophera
อาจารย์DANIEL HILL
Lecturer Daniel Hill
danielh danielh
อาจารย์DONALD CAMERON
Lecturer Donald Cameron
cameron cameron
นายFelipe Palaypayon
Mister Felipe Palaypayon
felipe
อาจารย์IKUMI MATSUI
Lecturer Ikumi Matsui
ikumi ikumi
อาจารย์James Huggett
Lecturer James Huggett
jameshu jameshu
อาจารย์JOSEPH KRAFT
Lecturer Joseph Kraft
joseph
อาจารย์Justin James Bartlett
Lecturer Justin James Bartlett
justin
นายKevin Kingsbury
Mister Kevin Kingsbury
kevink
อาจารย์KIM JIN HEE
Lecturer Kimjin Hee
kim
อาจารย์LEE HYEOK
Lecturer Lee Hyeok
sanghyeok
อาจารย์LEE HOON
Lecturer Lee Hoon
leeh
อาจารย์Lee Woo
Lecturer Lee Woo
han
อาจารย์MURRAY AYRES
Lecturer Murray Ayres
leigh leigh
อาจารย์PETER FAYERS
Lecturer Peter Fayers
peter peter peter
อาจารย์Ruriko Suzuki
Lecturer Ruriko Suzuki
ruriko ruriko
อาจารย์Thomas Am Westhoff Holaday
Lecturer Thomas Am Westhoff Holaday
thomasw thomasw
อาจารย์TRAN THAO
Lecturer Tran Thao
tranthao tranthao tranthao
อาจารย์William David Garry Mcfeeter
Lecturer William David Garry Mcfeeter
williamd williamd
อาจารย์WOO SOON
Lecturer Woo Soon
kyougsoon
อาจารย์Yang Quan
Lecturer Yang Quan
yang yang
อาจารย์YOON YOUNG CHANG
Lecturer Yoon Young Chang
yoon yoon yoon
อาจารย์ZHANG HUAN
Lecturer Zhang Huan
zhangh zhangh
อาจารย์กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
Lecturer Kannaphat Nithitwaraphakun
kannaphat
อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร
Lecturer Kanyarat Worachat
kanyaratw
นายกานต์ ขาวสนิท
Mister Kant Kawsnit
kant
นายจิงเป่า จาง
Mister Jingbao Zhang
jingbao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา จำเริญ
Assistant Professor Chinda Chumreon
chindac
อาจารย์จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี
Lecturer Jirapun Thungjitmathee
jirapun
อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
Lecturer Chainarong Sripong
chainars
อาจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน
Lecturer Channarong Bunnun
channarong
อาจารย์ธนเดช ต่อศรี
Lecturer Tanadet Torsee
tanadet
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ เวศร์ภาดา
Assistant Professor Tanat Watpada
tanat
นางนงนารถ ชัยรัตน์
Mrs. Nongnath Chairat
nongnathc
แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช
Doctor Of Medicine Noppawon Sriwongpanit
noppawon
รองศาสตราจารย์นวลละออ สุภาผล
Associate Professor Nuanlaor Supapon
nuanlaor
อาจารย์นันทวัน วาตะ
Lecturer Nuntawan Wata
nuntawanw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วังกังวาน
Assistant Professor Nittaya Wangkangwan
nittayy
อาจารย์บุญฤทธิ์ โกเฮง
Lecturer Boonrit Koheng
boonrit
อาจารย์เบญจวรรณ ศริกุล
Lecturer Benjawon Sarikul
benjawon
อาจารย์ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
Lecturer Preyanut Klowuttiwat
preyanu
อาจารย์ปิยะดา จุลวรรณา
Lecturer Piyada Junwanna
piyadaju
อาจารย์เปรมวดี เด่นศิริอักษร
Lecturer Premvadee Densiriaksorn
premvadee premvadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญณี ดิสกะประกาย
Assistant Professor Pannee Disakaxpakay
pennee
อาจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร
Lecturer L L
marial
อาจารย์ยุทธนา ภาระนันท์
Lecturer Youthana Paranunt
youthana
อาจารย์ร่มเกล้า อมาตยกุล
Lecturer Romklao Amatayakul
romklao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี พลานุเวช
Assistant Professor Rudee Palanuwech
rudee