สมุดรายชื่อ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์
Miss Supawadee Wangcharoensak
supawadeew supawadeew
นางสาวอัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา
Miss Anchisa Phattarasiriwaratchaya
praneem praneem praneem
นายอุเทน กางกรณ์
Mister Uten Kangkorn
uten uten